1406. 30. september. Kalundborg


Evert Moltke af Helsinge pantsætter Tolstrup gård og by til Knud Godskalksen.

Tekst efter Aa

Tekst

Først ith breff, att Effuertt Møltick aff Helsinnge pantsetter Knud Gotskalckszøn Tolstrup gaard oc by, en gaard en gaard i Alsø, en gaard i Alueløff, enn gaard i Reffue, en gaard y Ebberup oc i gaard y Humne for iic marck. ♦ Dat. Calundborg anndenn dagenn effter s. Michels dag mcdvi.

Oversættelse

Først et brev, at Evert Moltke af Helsinge pantsætter Knud Godskalksen Tolstrup gård og by, en gård i Ålsø, en gård i Allelev, en gård i Revn, en gård i Ebdrup og en gård i Homå for 200 mark. Givet i Kalundborg dagen efter sankt Mikkels dag 1406.