1404.


Kristine, datter af Peder Grubbe, pantsætter gods i Ramsø herred til biskop Peder af Roskilde.

Tekst efter reg

Tekst

Kirstine, Peder Grubbisdatther, haffuer pantsett thill Effuertt Mølticke, sitt godtz i Farebecks holm, Waloore Stenckelstrup och Kløffuested. ♦ Datum 1404. Latine.

Oversættelse

Kristine, Peder Grubbes datter, har pantsat Evert Moltke sit gods i Farebæksholm, Valore, Stenkelstrup og Kløvested. Givet 1404. På latin.