1407. [Omkring] 26. januar.


Johan Soltman pantsætter to boder eller grundstykker i Skanør på hjørnet af Travestrase til Konrad Koppelow for 200 mark.

Tekst efter nil

Tekst

Notandum quod Iohannes Soltman recognouit se teneri ueraciter Conrado Koppellowe in ducentis marcis. pro quibus sibi impignorauit[1] bodas[2] seu duas terras in Schania in Schonoor sitas in platea Trauenstrate in angulo[3] in proximo festo pasche ultra per duos annos immediate sequentes gratanter et expedite persoluendas. ♦ Quibus elapsis alter alteri solucionem si placuerit ipsis dictarum iiᶜ marcarum quarti anni preintimandus uidelicet Iohannes Soltman potestatem habet Conrado Koppellow infra istos duos annos quando sibi placuerit et facultatem bonorum solucionem dictarum iiᶜ marcarum preintimandi et stat pro defectu et omni dampno quarti anni. ♦ Et Io Soltman dabit Conrado Koppellow annuatim xxvi solidos grossorum pro redditibus iiᶜ marcarum predictarum.

1. impignorauit] herefter overstreget sibi, A. 2. bodas] herefter overstreget sd, A. 3. in platea Trauenstrate in angulo] tilføjet i tekstens næstsidste linje med henvisningstegn, A.

Oversættelse

Det bør bemærkes, at Johan Soltman erkendte, at han i sandhed skyldte Konrad Koppelow 200 mark, for hvilke han pantsatte ham to boder eller grundstykker i Skåne i Skanør på hjørnet i Travestrase, med glæde og ufortøvet at betale nærmeste påskedag efter to umiddelbart følgende års forløb. Når de er forløbet skal den ene forud underrette den anden om betalingen af nævnte 200 mark i det fjerde år, hvis det behager dem; Johan Soltman har nemlig fuldmagt til forud at underrette Konrad Koppelow om betalingen af nævnte 200 mark i løbet af disse to år, når det behager ham og formuesomstændighederne tillader det, og han står inde for mangel og ethvert tab i det fjerde år, og Johan Soltman skal hvert år give Konrad Koppelow 26 skilling grot for indtægterne af de fornævnte 200 mark.