1403.


Hartvig Bryske pantsætter sin hovedgård i Hørby til Kristian Holck.

Tekst efter reg

Tekst

Hartwig Bryske haffuer pantsett sin hoffuit gaard med ii andre gaarde i Hørby till Chresten Holck. Datum 1403.

Oversættelse

Hartvig Bryske har pantsat sin hovedgård sammen med to andre gårde i Hørby til Kristian Holck. Givet 1403.