1401. 6. marts.


Peder Jakobsen, borger i København, pantsætter halvdelen af sin gård til Thomas Tagesen, borger sammesteds, for 26 mark sølv.

Tekst efter Aa

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Petrus Iacobi uillanus Hafnensis salutem in domino sempiternam. ♦ Nouerint uniuersi presentes et futuri quod recognosco me uiro discreto latori presencium Thome Thagesøn conuillano meo in uiginti sex marchis argenti in albis denariis legalibus et datiuis racione ueri mutui michi per ipsum amicabiliter facti teneri ueraciter obligatum. sibi uel suis heredibus per me uel meos heredes in prompta pecunia predicta et nullo alio ualore expedite et integraliter persoluendis pro qua quidem summa pecunie ipsi Thome Thagesøn dimiditatem[1] curie mee partem uidelicet occidentalem inter curiam Iohannis Godensteen et domum lapideam eiusdem Thome Thagesøn Hafnis situate una cum fundo et ceteris pertinenciis suis nullis demptis a festo pasche proximo subsequente et sic ad uiginti septem annos immediate subsequentes inpignero per presentes condicionibus prehabitis infrascriptis ♦ Primo uidelicet quod ipse Thomas Taghesøn uel heredes sui omnes obuenciones fructus et redditus ipsius dimidie curie subleuent omni anno in sortem debiti principalis minime computandos donec dimidietas dicte curie per me uel [m]eo[s][2] heredes ab i[p]so Thoma Thagesøn uel suis heredibus dictis uiginti septem annis elapsis legaliter redimatur ♦ Terminus autem redempcionis dimidietatis dicte curie cum edificiis festo sancti Michaelis quolibet anno sit acceptus specialiter et electus in quo termino si ego uel heredes mei in redimendum dimidietatem dicte curie defecerimus quod absit extunc dictus Thomas Thagesøn uel heredes sui ipsam dimidiam curiam in pignere habeant postea sicut prius. et quidquit dictus Thomas Thagesøn uel heredes sui in ipsa dimidia curia instaurauerint siue meliorari fecerint hoc totum secundum arbitrium quatuor discretorum ad hoc specialiter eligendorum per me uel meos heredes ab ipso Thoma uel suis heredibus ante solucionem summe capitalis legaliter redimatur ♦ Puteus uero alterius partis curie usui cedat utriusque. ♦ Insuper presentibus me obligo ad appropriandum et disbrigandum predicto Thome Thagesøn et heredibus suis dictam dimidiam curiam ab inpeticionibus cuiuscumque ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis uirorum discretorum uidelicet Hermanni Krusæ proconsulis Hafnensis. Iohannis Iacobi Magni Nicholai conconsulum et Mønichini Sutoris conciuis ibidem presentibus est appensum. ♦ Datum sub anno domini m°cd° primo dominica Oculi.

1. dimiditatem] = dimidietatem. 2. [m]eo[s]] her og i det følgende er enkelte bogstaver skjult af ormehuller Aa.

Oversættelse

Peder Jakobsen, indbygger i københavn, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud. Alle, nulevende og tilkommende, skal vide, at jeg erkender i sandhed at skylde nærværende brevfører den gode mand Thomas Tagesen, min medborger i København, 26 mark sølv i hvide penge, lovlige og gængse, for et virkeligt lån, som han venskabeligt har ydet mig, og som uden vægring og fuldt og helt skal betales ham eller hans arvinger af mig eller mine arvinger i fornævnte rede penge og ikke i nogen anden værdi. For denne sum penge pantsætter jeg med dette brev til samme Thomas Tagesen halvparten, nemlig den vestlige, af min gård, der ligger mellem Jens Godensteens gård og samme Thomas Tagesens stenhus, tillige med toften og dens øvrige tilliggender, intet undtaget, regnet fra næstfølgende påske og så de nærmest følgende 26 år på nedennævnte betingelser. For det første skal samme Thomas Tagesen eller hans arvinger oppebære alle indkomster, frugter og indtægter fra den halve gård hvert år, uden at de på mindste måde må fradrages i gældens hovedstol, indtil halvparten af nævnte gård på lovlig vis indløses af mig eller mine arvinger hos Thomas Tagesen selv eller hans arvinger i løbet af nævnte 27 år. Men til indløsningstermin for halvparten af nævnte gård tillige med bygningerne er specielt antaget og valgt hvert års Mikkelsdag; hvis jeg eller mine arvinger - det ikke ske - skulle svigte med indløsningen af halvparten af nævnte gård til denne termin, da skal nævnte Thomas Tagesen eller hans arvinger have samme halve gård i pant fremdeles lige som før, og hvad som helst nævnte Thomas Tagesen eller hans arvinger lader foretage af reparationer eller forbedringer på denne halve gård, det skal alt på lovlig vis indløses af mig eller mine arvinger hos Thomas selv eller hans arvinger før betalingen af hovedstolen efter kendelse af fire gode mænd, der særligt skal udvælges hertil. Brønden i den anden del af gården skal være til fælles brug. Ydermere forpligter jeg mig med dette brev til at hjemle fornævnte Thomas Tagesen og hans arvinger nævnte halve gård og at frigøre den for krav fra hvem som helst. Til vidnesbyrd herom er mit segl tillige med seglene tilhørende de gode mænd, nemlig Herman Kruse, borgmester i København, Jens Jakobsen, Mogens Nielsen, rådmænd, og Mønneke Suder, borger sammesteds, hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1401 søndagen Oculi.