1407.


Anders Gris af Nordrup pantsætter en gård i Lille Fuglede til Zabel Kerkendorp.

Tekst efter reg

Tekst

Anders Griis aff Nordrup panthebreff giffuitt her Zabell Kirckendorff paa enn gard i Fuglede lille. ♦ 1407.

Oversættelse

Anders Gris af Nordrups pantebrev, givet hr. Zabel Kerkendorp på en gård i Lille Fuglede. 1407.