1403.


Sabel Kerkendorp pantsætter fire gårde i Eggeslev til biskop Peder af Roskilde.

Tekst efter reg

Tekst

Her Zabell Kerckendorffs panthebreff, giffuitt bisp Peder paa iiii gaarde i Iegitzleff i Flackebergsherritt, och altt hanns gotz i Boeslund. ♦ Datum 1403.

Oversættelse

Hr. Sabel Kerkendorps pantebrev, givet bisp Peder på fire gårde i Eggeslev i Flakkebjerg herred og alt hans gods i Boeslunde. Givet 1403.