1403.


Anders Gris i Nordrup pantsætter sit gods i Tuse herred til Ludvig, høvedsmand på Søborg.

Tekst efter reg

Tekst

Anders Griiss i Nordrop, haffuer pantsett Loduig capitein paa Soborge sit godtz i Tutze herrit. 1403.

Oversættelse

Anders Gris i Nordrup har pantsat Ludvig, høvedsmand på Søborg, sit gods i Tuse herred. 1403. På latin.