1403. 31. december.


Tage Nielsen pantsætter to gårde i Vester Grønning til hr. Johan Skarpenberg.

Tekst efter reg

Tekst

Item Tage Nielsssens pantbreff tiill her Iahan Skarpenberg ludindis paa ii garde i Vester Grønning ligindis vti Noreherrit. ♦ Datum mcdiii die beati Siluestri p[ape].

Oversættelse

Tage Nielsens pantebrev til hr. Johan Skarpenberg, lydende på to gårde i Vester Grønning i Nørre herred. Givet 1403 på den hellige pave Silvesters dag.