1407.


Erik Holck pantsætter to gårde i Hørby til Zabel Kerkendorp.

Tekst efter reg

Tekst

Erich Holck pantsetter Sabell Karkendorff ii gaarde i Hørby. ♦ Datum 1407. Latine.

Oversættelse

Erik Holck pantsætter Zabel Kerkendorp to gårde i Hørby. Givet 1407. På latin.