[Før 1405. 23. oktober].


Fru Katrine, enke efter Eskil Falk, pantsætter sine rettigheder i Østermarke på Møn til hr. Jens Falk.

Tekst efter nil

Tekst

Ett breff att frw Karine Esgiill Falckes effterleuerske aff Gisselfeld pantsatte her Iens Falck aff Walløø all then rettighed hwn haffde paa Møen i Nørre Østermarck och Sønder Østermarck mett flere breffue som røre paa same forschreffne gods.

Oversættelse

Et brev, at fru Katrine af Gisselfeld, Eskil Falks enke, pantsatte til hr. Jens Falk af Vallø al den rettighed, som hun havde i Nørre og Sønder Østermarke på Møn, sammen med flere breve, der angår det samme foranskrevne gods.