1294.


Johanniterstatut. Prioren i Danmark må medføre 8 heste på visitatsrejse.