Du har søgt på:

Sprog: Alle
Kategori: Kirkeret

16 Resultater:
Vis 100 pr. side
1294 sprog: latin, emne: kirkeret

Johanniterstatut. Prioren i Danmark må medføre 8 heste på visitatsrejse.

1401. 29. martsS. Pietro i Rom sprog: latin, emne: kirkeret,

Pave Bonifacius 9. tillader dronning Margrete at spise kød- og mælkeretter på fastedage.

1401. 29. martsS. Pietro i Rom sprog: latin, emne: kirkeret,

Pave Bonifacius 9. tillader dronning Margrete, at regelbundne og verdensgejstlige personer må spise kød- og mælkeretter ved hendes bord på fastedage, dog med visse undtagelser.

1401. 26. juniS. Pietro i Rom sprog: latin, emne: kirkeret,

Pave Bonifacius 9. tillader dronning Margrete at spise kød på fastedage.

1402. 7. martsS. Pietro i Rom sprog: latin, emne: kirkeret,

Pave Bonifacius 9. tillader ærkebiskop Jakob af Lund, at han eller hans skriftefader giver regelbundne personer dispensation til at spise kød- og mælkeretter ved hans bord, dog med undtagelse af de dage, da det ifølge kirkeretten er forbudt at spise kød.

1403. 1. majS. Pietro i Rom sprog: latin, emne: kirkeret,

Pave Bonifacius 9. tillader ridderen Bjørn Olufsen og hans hustru Sofie at have et rejsealter.

1403. 1. juliS. Pietro i Rom sprog: latin, emne: kirkeret,

Pave Bonifacius 9. tillader Regner Svendsen, præst i Lunds stift, at have et rejsealter.

1403. [Før 9. november] sprog: latin, emne: , kirkeret

Herman Dwerg, doktor i kanonisk ret, dekan ved sankt Severins kirke i Köln, pavelig kapellan, af pave Bonifacius 9. særligt udpeget auditør, kundgør for den romerske konge, for ærkebisperne af Köln, Mainz, Trier, Lund, Uppsala, Trondheim og Bremen, for bisperne i Danmark, Sverige og Norge samt for bisperne i en række nordtyske stifter, for kong Erik 7. af Pommern, for alle verdslige og gejstlige myndigheder iøvrigt, at han efter pålæg af paven, der efter ansøgning af Erik Dosenrode havde overdraget denne det ved Jens Roarsens død ledige provsti Thy og pålagt Jens Pedersen, provst i Vidå ved kirken i Slesvig, at indføre ham i dette og dets rettigheder og tilbehør, men som af Niels Mikkelsen med støtte af biskop Peder af Børglum blev hindret i at komme i besiddelse af dette og dets indtægter, efter fornødne undersøgelser har bandlyst Niels Mikkelsen og biskop Peder i henhold til sin afsagte dom ved kurien i Rom, hvis ordlyd derefter skal bekendtgøres i porten. Det skal være tilladt at udfærdige kopier af ordlyden, dog på egen bekostning.

1404. 17. martsS. Pietro i Rom sprog: latin, emne: kirkeret,

Pave Bonifacius 9. tillader Johan Olufsen, ridder, og hans hustru Ingeborg at have et rejsealter.

1404. 5. augustS. Pietro i Rom sprog: latin, emne: kirkeret,

Pave Bonifacius 9. tillader ridderen Absalon Pedersen af Härlöv at have et rejsealter.

1405. 24. septemberViterbo sprog: latin, emne: kirkeret,

Pave Innocens 7. tillader Bernhard Hennekesen, præst i Slesvig stift, at have et rejsealter.

1405. 20. oktoberViterbo sprog: latin, emne: regnskab, kirkeret,

Pave Innocens 7. sender sin referendar ærkebiskop Nicolaus af Manfredonia til rigerne Danmark, Sverige og Norge og staden og stiftet Liege og kirkeprovinsen Reims og nogle andre lande med bemyndigelse til at kalde alle kollektorer og underkollektorer i rigerne Danmark, Sverige og Norge og staden og stiftet Liege og kirkeprovinsen Reims og i visse andre lande med undtagelse af Italien, i hvilke og gennem hvilke Du måtte rejse, samt inkvisitorer og prædikanter til sig, undersøge deres regnskaber og modtage, hvad de har indsamlet.

1408. 10. aprilLucca sprog: latin, emne: kirkeret,

Pave Gregor 12. giver ridderen Abraham Brodersen dispensation til efter sin skriftefaders skøn at nyde mælkemad på dage, hvor det er forbudt, af hensyn til sin legemlige svaghed.

1410. 5. juniGaeta sprog: latin, emne: kirkeret,

Pave Gregor 12., der har udsendt ærkebiskop Johan af Riga som apostolisk legat til Tyskland og andre lande, udvider dennes legationsområde til også at omfatte rigerne Bøhmen, Polen, Danmark, Sverige og Norge samt kirkeprovinserne Prag, Gnesen, Lund og Uppsala

1425. 12. juliKøbenhavn sprog: latin, emne: kirkeret

Statutter vedtaget af biskopperne i kirkeprovinsen Danmark.

1427. 23. augustÅrhus domkirke sprog: latin, emne: kirkeret

Biskop Ulrik Stygge af Århus udsteder statutter for domkapitlet.