1401. 29. marts. S. Pietro i Rom


Pave Bonifacius 9. tillader dronning Margrete at spise kød- og mælkeretter på fastedage.

Tekst efter Aa

Tekst

Bonifacius (episcopus seruus seruorum dei)[1] carissime in Christo filie Margarete Dacie Swecie et Norwegie regine illustri salutem (et apostolicam benedictionem)[2] ♦ Ut eo sedi apostolice te deuociorem exhibeas quo te noueris amplius illius gracie ubertate foueri tibi ut confessor tuus ydoneus religiosus uel secularis quem duxeris eligendum tecum ut diebus quibus ad ieiunia obligaris ieiunare minime tenearis ac eciam predictis et aliis diebus quibus esus carnium et lacticiniorum est prohibitus de consuetudine uel de iure carnibus[3] et lacticiniis uesci possis de consilio tamen confessoris tui quociens idem confessor hoc tibi nouerit expedire cuius uidelicet confessoris tui super hoc conscienciam oneramus quibuscunque constitucionibus contrariis nequaquam obstantibus auctoritate nostra dispensare ualeat tenore presencium indulgemus ♦ Nulli ergo (omnino liceat hanc paginam) nostre concessionis infringere (uel ei ausu temerario contraire) ♦ Si quis autem (hoc attemptare presumpserit indignacionem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se nouerit incursurum)[4] ♦ Datum Rome apud sanctum Petrum quarto kalendas aprilis anno duodecimo.

1. Bonifacius (episcopus seruus seruorum dei)] Bonifacius etcetera Aa. 2. salutem (et apostolicam benedictionem)] salutem etcetera Aa. 3. carnibus] herefter overstreget el Aa. 4. Nulli ergo (omnino liceat hanc paginam) nostre concessionis infringere (uel ei ausu temerario contraire) ♦ Si quis autem (hoc attemptare presumpserit indignacionem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se nouerit incursurum)] Nulli ergo etcetera nostre concessionis infringere etcetera Si quis autem etcetera Aa.

Oversættelse

Bonifacius, biskop, Guds tjeneres tjener, til sin kære datter i Kristus Margrete, Danmarks, Sveriges og Norges berømmelige dronning, hilsen og apostolisk velsignelse. For at Du kan vise Dig des mere hengiven mod det apostoliske sæde, jo mere Du ved, at Du begunstiges af dets nådes overflod, bevilger vi Dig med dette brevs ordlyd, at denne Din egnede skriftefader, regelbunden eller verdensgejstlig, som Du måtte vælge, med vor myndighed kan give Dig dispensation til, at Du på de dage, på hvilke Du skal faste, slet ikke skal faste, og at Du ligeledes på fornævnte og andre dage, på hvilke kød- og mælkepriser er forbudt efter sædvane eller efter retten, kan spise kød og mælkeretter, dog efter Din skriftefaders råd, så ofte samme skriftefader måtte vide, at dette er til gavn for Dig, hvorom vi bebyrder Din skriftefaders samvittighed, uanset alle herimod stridende bestemmelser. Intet menneske må bryde dette vort tilståelsesbrev eller dumdristigt handle derimod. Hvis nogen drister sig til at forsøge dette, må han vide, at han derved vil pådrage sig Gud den almægtiges og hans hellige apostle Petrus' og Paulus' vrede. Givet ved S. Pietro i Rom den 29. marts i vort (pontifikats) tolvte år.