1403. 1. juli. S. Pietro i Rom


Pave Bonifacius 9. tillader Regner Svendsen, præst i Lunds stift, at have et rejsealter.

Tekst efter Aa

Tekst

Bonifacius (episcopus seruus seruorum dei)[1] dilecto filio Reynero Swenonis presbitero Lundensis diocesis salutem (et apostolicam benedictionem)[2] ♦ Sincere (deuotionis affectus quem ad nos et Romanam geris ecclesiam non indigne meretur ut petitionibus tuis illis presertim quas ex deuotionis feruore prodire conspicimus quantum cum deo possumus fauorabiliter annuamus ♦ Hinc est quod nos tuis deuotis supplicationibus inclinati ut liceat tibi habere altare portabile cum debita reuerencia et honore super quo in locis ad hoc congruentibus et honestis possis per proprium uel alium sacerdotem ydoneum missam et alia diuina officia sine iuris alieni preiudicio in tua presencia facere celebrari deuotioni tue tenore presentium indulgemus. ♦ Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre concessionis infringere uel ei ausu temerario contraire. ♦ Si quis autem hoc attemptare presumpserit indignacionem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se nouerit incursurum)[3] ♦ Datum Rome apud sanctum Petrum kalendas iulii anno quartodecimo.

1. Bonifacius (episcopus seruus seruorum dei)] Bonifacius etcetera Aa. 2. salutem (et apostolicam benedictionem)] salutem etcetera Aa. 3. Sincere (deuotionis affectus quem ad nos et Romanam geris ecclesiam non indigne meretur ut petitionibus tuis illis presertim quas ex deuotionis feruore prodire conspicimus quantum cum deo possumus fauorabiliter annuamus ♦ Hinc est quod nos tuis deuotis supplicationibus inclinati ut liceat tibi habere altare portabile cum debita reuerencia et honore super quo in locis ad hoc congruentibus et honestis possis per proprium uel alium sacerdotem ydoneum missam et alia diuina officia sine iuris alieni preiudicio in tua presencia facere celebrari deuotioni tue tenore presentium indulgemus. ♦ Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre concessionis infringere uel ei ausu temerario contraire. ♦ Si quis autem hoc attemptare presumpserit indignacionem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se nouerit incursurum)] Sincere etcetera Aa.

Oversættelse

Bonifacius, biskop, Guds tjeneres tjener, til sin elskede søn Regner Svendsen, præst i Lunds stift, hilsen og apostolisk velsignelse. Den oprigtige hengivenhed og kærlighed, som Du nærer til os og den romerske kirke, fortjener, ikke med urette, at vi, så vidt vi formår med Gud, nådigt imødekommer Dine begæringer, særlig dem, som vi ser udspringe af brændende fromhed. Idet vi derfor bøjer os for Dine fromme bønner, bevilger vi Dig, fromme søn, ved dette brevs ordlyd, at Du må have et rejsealter, ved hvilket Du i Din nærværelse og på steder, der egner sig og er værdige til dette formål, med tilbørlig ærbødighed og værdighed kan lade holde messe og andre gudstjenester ved Din egen eller en anden egnet præst uden skade for andres rettigheder. Intet menneske må bryde dette vort tilståelsesbrev eller i dumdristig forvovenhed handle derimod. Hvis nogen drister sig til at forsøge dette, skal han vide, at han vil pådrage sig Gud den almægtiges og hans hellige apostle Petrus' og Paulus' vrede. Givet ved S. Pietro i Rom den 1. juli i vort (pontifikats) fjortende år.