1408. 10. april. Lucca


Pave Gregor 12. giver ridderen Abraham Brodersen dispensation til efter sin skriftefaders skøn at nyde mælkemad på dage, hvor det er forbudt, af hensyn til sin legemlige svaghed.

Tekst efter Aa:

Tekst

Gregorius (episcopus seruus seruorum dei)[1] dilecto filio nobili uiro Abrahe Broderi militi Lundensis diocesis salutem (et apostolicam benedictionem) ♦ Ut eo sedi apostolice te deuociorem exhibeas/ quo te noueris amplius illius gracie ubertate foueri/ tibi qui ut asseris plerumque grauibus corporis infirmitatibus detineris et propterea tibi difficile reddatur a lacticiniis illis diebus quibus eorum esus de consuetudine uel de iure prohibitus extitit abstinere/ ut confessor/ tuus ydoneus religiosus uel secularis quem duxeris eligendum tecum ut eisdem diebus huiusmodi lacticiniis uesci possis quotiens ipse confessor hoc tibi uiderit expedire cuiusquidem confessoris super hoc conscienciam oneramus quibuscumque constitucionibus contrariis nequaquam obstantibus auctoritate nostra dispensare ualeat tenore presencium indulgemus ♦ Nulli ergo (omnino hominum liceat hanc paginam) nostre concessionis infringere (uel ei ausu temerario contraire) ♦ Si quis autem (hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se nouerit incursurum)[2] ♦ Datum Luce quarto idus aprilis anno secundo.

1. Gregorius (episcopus seruus seruorum dei)] Gregorius etcetera Aa. 2. Nulli ergo (omnino hominum liceat hanc paginam) nostre concessionis infringere (uel ei ausu temerario contraire) ♦ Si quis autem (hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se nouerit incursurum)] Nulli ergo etcetera nostre concessionis infringere etcetera Si quis autem etcetera Aa. .

Oversættelse

Gregor, biskop, Guds tjeneres tjener, til sin elskede søn den velbyrdige mand Abraham Brodersen, ridder i Lunds stift, hilsen og apostolisk velsignelse. For at Du skal vise Dig desto mere hengiven mod det apostoliske sæde, jo mere Du ved, at du bliver begunstiget af dets nåde til overmål, bevilger vi med dette brevs ordlyd Dig, der, som Du forsikrer, for det meste lider af alvorlige legemssvagheder, og det derfor viser sig vanskeligt for Dig at afholde Dig fra mælkemad på de dage, da det efter sædvane eller efter retten er forbudt at spise dem, at Din egnede skriftefader, regelbunden eller verdensgejstlig, som Du måtte vælge, med vor myndighed kan give Dig dispensation til, at Du kan spise mælkemad på disse samme dage, så ofte denne skriftefader finder, at dette er til gavn for Dig - hvorom vi bebyrder denne skriftefaders samvittighed - uanset alle herimod stridende bestemmelser. Intet menneske må bryde dette vort tilståelsesbrev eller dumdristigt handle derimod. Hvis han drister sig til at forsøge dette, må han vide, at han derved pådrager sig Gud den almægtiges og hans hellige apostle Petrus' og Paulus' vrede. Givet i Lucca den 10. april i vort (pontifikats) andet år.