1401. 29. marts. S. Pietro i Rom


Pave Bonifacius 9. tillader dronning Margrete, at regelbundne og verdensgejstlige personer må spise kød- og mælkeretter ved hendes bord på fastedage, dog med visse undtagelser.

Tekst efter Aa, for den forkortede formel se nr. 63.

Tekst

Bonifacius etcetera carissime in Christo filie Margarete Dacie Swecie et Norwegie regine illustri salutem etcetera ♦ Prouenit ex tue deuocionis affectu quo nos et Romanam ecclesiam reuereris ut peticionibus tuis quantum cum deo possumus fauorabiliter annuamus ♦ Cum itaque sicut pro parte tua fuit propositum coram nobis frequenter contingat nonnullas personas tam religiosas quam eciam seculares ad mensam tuam tuumque hospicium declinare et aliquas ex eis tecum eciam residere quibus secundum statuta et consuetudines suorum ordinum uel voti[1] est esus carnium lacticiniorum uel aliorum uictualium interdictus nos tuis in hac parte supplicacionibus inclinati ut confessor tuus ydoneus quem duxeris eligendum possit eisdem personis auctoritate apostolica uescendi carnibus lacticiniis aliisque uictualibus in mensa hospicioque tuis prout tu uesceris illis diebus dumtaxat quibus a sacris canonibus esus carnium communiter prohibitus non exist<a>t[2] eciam si persone ipse iuramento uel uoto ad abstinenciam esus huiusmodi sint astricte licenciam concedere et cum eis dispensare super hiis cum hoc expedire uiderit super quo ipsius confessoris conscienciam oneramus predictis statutis uel consuetudinibus ac priuilegiis apostolicis contrariis non obstantibus deuocioni tue tenore presencium indulgemus ♦ (---) ♦ Datum Rome apud sanctum Petrum quarto kalendas aprilis anno duodecimo.

1. voti] bør sandsynligvis være vota parallelt med statuta og consuetudines. . 2. exist<a>t] existit Aa.

Oversættelse

Bonifacius, o.s.v., til sin kære datter i Kristus Margrete, Danmarks, Sveriges og Norges berømmelige dronning, hilsen o.s.v. Den oprigtige hengivenhed, hvormed Du ærer os og romerkirken, foranlediger, at vi nådigt giver vort bifald til Dine andragender, såvidt vi kan med Gud. Da det derfor, således som det blev forelagt for os, hyppigt hænder, at nogle personer, såvel regelbundne som ligeledes verdensgejstlige nyder godt af Dit bord og Din gæstfrihed, og nogle af dem også bor sammen med Dig, for hvilke det ifølge deres ordeners bestemmelser og sædvaner eller løfter er forbudt at spise kød, mælkeretter eller anden dyrisk føde, bøjer vi os for Dine bønner i denne henseende og bevilger Dig, fromme datter, med dette brevs ordlyd, at Din egnede skriftefader, som Du måtte vælge, med apostolisk myndighed kan give samme personer tilladelse til at spise kød, mælkeretter og anden dyrisk føde ved Dit bord og under besøget hos Dig, således som Du gør det, dog blot på de dage, på hvilke kødspisning ikke i almindelighed er forbud af den hellige kirkeret, selv om disse personer ved ed eller løfte er bundet til afholdenhed fra denne spise, og til at give dem dispensation i denne anledning, når han finder, at det er til gavn, hvorom vi bebyrder denne skriftefaders samvittighed, uanset fornævnte bestemmelser og sædvaner og apostoliske privilegier, der strider herimod. Intet menneske (---)2). Givet ved S. Pietro i Rom den 29. marts i vort (pontifikats) tolvte år.