1405. 20. oktober. Viterbo


Pave Innocens 7. sender sin referendar ærkebiskop Nicolaus af Manfredonia til rigerne Danmark, Sverige og Norge og staden og stiftet Liege og kirkeprovinsen Reims og nogle andre lande med bemyndigelse til at kalde alle kollektorer og underkollektorer i rigerne Danmark, Sverige og Norge og staden og stiftet Liege og kirkeprovinsen Reims og i visse andre lande med undtagelse af Italien, i hvilke og gennem hvilke Du måtte rejse, samt inkvisitorer og prædikanter til sig, undersøge deres regnskaber og modtage, hvad de har indsamlet.

Udtog efter Aa

Tekst

Pave Innocens 7. sender sin referendar ærkebiskop Nicolaus af Manfredonia ad regna Dacie, Swecie et Norwegie ac ciuitatem et diocesim Leodiensem et Remensem prouinciam et nonnullas alias partes med bemyndigelse til at kalde alle kollektorer og underkollektorer in regnis Dacie, Swecie et Norwegie ac ciuitate et diocesi Leodiensi ac Remensi prouincia in certis aliis partibus preterquam in Italia in quibus et per quas te transire contigerit samt inkvisitorer og prædikanter til sig, undersøge deres regnskaber og modtage, hvad de har indsamlet.

Oversættelse

Pave Innocens 7. sender sin referendar ærkebiskop Nicolaus af Manfredonia til rigerne Danmark, Sverige og Norge og staden og stiftet Liege og kirkeprovinsen Reims og nogle andre lande med bemyndigelse til at kalde alle kollektorer og underkollektorer i rigerne Danmark, Sverige og Norge og staden og stiftet Liege og kirkeprovinsen Reims og i visse andre lande med undtagelse af Italien, i hvilke og gennem hvilke Du måtte rejse, samt inkvisitorer og prædikanter til sig, undersøge deres regnskaber og modtage, hvad de har indsamlet