1401. 1. januar.


Ærkebiskop Johan 2. af Mainz overlader biskop Johan af Slesvig borgen Frauenstein med alle tilliggender, dog undtaget fiskevandet, som bolig til gengæld for tro tjeneste. Aftalen gælder for ærkebispens og bispens levetid.

Tekst efter Aa

Tekst

Wir Iohann etc. bekennen etc. daz wir angesehen haben getruwe fliszige vnd kuntliche dinste die vns vnd vnserm stiffte der erwirdige in got her Iohan bischoff zu Sliswig vnser lieber heymlicher vnde getruwer dicke schinberlich vnd mit gantzen ernste vnde flisze getan hait/ vnd furbaszer tun sal vnd mag inn kunfftigen ziiten/

darumb vnd von besundern gnaden vnd g{ue}nste/ so haben wir yme vnser vnd sine lebetage vz. vnser slosz Frauwenstein mit allen sinen zugehorungen wyngarten eckern wyesen vnd allen andern nutzen renten vnd gefellen/ vszgescheiden des fischwaszers mit sinen n{ue}tzen vnser vnd vnsers stifftes friheid vnd herlichkeit zu eyner wonunge/ vnd sesze geben vnd verschreiben geben vnde verschreiben yme daz geinwurtlich in crafft dieszes briefs also daz er vnser vnd sine lebetage vz dar in wonen sich des vnde der vorgenanten zugehorungen nach allen syme besten vnde n{ue}tzlichesten gebr{ue}chen vnd der geniszen mag als abe daz sin eigen were/ ane alle vnser vnd s{ue}st eins itlichin. intrag widdersproche hindernisse vnd ane alle geuerde/ ♦

Des zu urkunde etc. ♦

Datum ut supra

Oversættelse

Vi Johan etc. bekendtgør etc, at vi har set i nåde til den trofaste, flittige og åbenbare tjeneste, som den ærværdige herre i Gud, Johan, biskop af Slesvig, vores kære betroede og trofaste mand, ofte, åbenlyst og med fuldkommen oprigtighed og flid har ydet og endvidere skal og gerne vil yde i fremtiden.

Derfor har vi af særlig nåde og gunst givet og sikret ham skriftligt vores slot, Frauenstein, med alle dets tilliggende vingårde, agre, enge og alle andre fordele, afgifter og indtægter, fiskevandet undtaget, med dets fordele, vores og vores stifts friheder og beføjelser til bolig og sæde vores og hans levetid ud, og vi giver ham i kraft af dette brev skriftlig vidnesbyrd på, at han kan bo deri vores og sin egen levetid ud og, at han må nyde og bruge det og de førnævnte tilliggender på for ham bedste og nyttigste måde, som om det var hans eget uden vores eller nogen som helsts indsigelse, modstand eller hindringer og uden nogen svig.

Dette til bevis og så videre.

Givet som ovenfor.