1401. 13. januar. Helsingborg


Hr. Abraham Brodersen oplader dronning Margrete en gård og en halv slagterbod i Malmø

Tekst efter A

Tekst

Iæk Abram Brotærsøn ridderæ kiænnæs thet. meth thættæ mit opnæ breff vm then gardh liggendæ. i. Malmøghæ wæster. i. byen suo som ær. mellom Niels Ionsøns gardh. oc Niels Bentsøns gardh. hwilken gardh. somIacop Langbyman. i. Malmøghæ mich vplot\ vm then. halfuæ køtmangeræ bodh oc. i. Malmøghæ liggendæ hwiken som. iæc fik æftær. Michel Ericsøn. thennæ forscreffnæ gardh oc halfue bodh. meth all therræ tilhørelsæ hws oc iordh. wat oc tiwrth rørendæ oc. vrørendæ enkte vnden taghæt e hwat thet helst heder. eller oc. ær. kiænnæs iæk. mich meth thættæ mit opnæ breff vp at hauæ ladet oc antworthet fran. mich oc. minæ arwingæ oc til min. nadheghe fruæs. drotning Margretes. hand. eller hwem hun thennæ forscreffnæ gardh. oc halfue bodh. vnnæ eller oc ladæ wil meth all breff oc ræthichet oc. i. allæ modæ oc. artikle som. iæk thæn. forscreffnæ gardh oc. halfue bodh. meth all therræ tilhøringæ aff forscreffnæ Iæcop Lang oc æftær fornempde Michel Ericsøn fonget hafuer. vgiencallelicæ til ewinnelicæ aghæ ♦ Oc kiænnæs. iak mich meth thettæ mit opnæ breff at mich suo fult oc alt allæ redhæ skeet oc. giort ær for alt thettæ forscreffnæ suo at mich fullelicæ oc wæl at nøgher/ ♦ Oc kiænnæs. iæk at iæk. eller minæ arwingæ engin ræt. eller tiltalæ til thennæ forscreffnæ gardh. eller halfue bodh her æftær hauer eller hauæ scal. ♦ Oc til meræ bevaring[1] at. allæ thissæ forscreffnæ stykkæ sculæ stadheghe fastæ oc vbrødelicæ bliuæ oc holdæs ewerdelicæ. i. allæ modæ som foræ screuit star. tha lather iæk mit inciglæ meth wilghæ oc witscap hengæs for thettæ breff ♦ Oc wi Iens. Duwæ Erik Nielsøn ridderes Swen Sturæs. Bent Langs oc Bent Gøtsøns latæ woræ inciglæ til witnisbyrdh hengæs foræ thettæ breff. ♦ Datum Helsingburgh. anno. domini. millesimo quadringentesimo primo octaua. epiphanie domini.

1. bevaring] kan også læses bevarnig A.

Oversættelse

Jeg Abraham Brodersen, ridder, erkender med dette mit åbne brev angående den gård i Malmø, som ligger i den vestlige del af byen, nemlig mellem Niels Jonsens gård og Niels Bentsens gård, hvilken gård Jakob Lang, bymand i Malmø, oplod til mig, og angående den halve slagterbod, der også ligger i Malmø, og som jeg fik efter Mikkel Eriksen; denne føromtalte gård og halve bod med alle deres tilliggender af huse og jord, vådt og tørt, rørligt og urørligt uden undtagelse, hvad det end kaldes eller er, erkender jeg med dette mit åbne brev at have opladt og overdraget bort fra mig og mine arvinger til min nådige frue, dronning Margretes hånd, eller den, hun vil tilstå eller overlade denne føromtalte gård og halve bod, tillige med alle breve og rettigheder og i alle henseender og på alle punkter således som jeg har fået den føromtalte gård og halve bod sammen med alle deres tilliggender af føromtalte Jakob Lang og efter fornævnte Mikkel Eriksen, uigenkaldeligt til evig besiddelse. Jeg erkender med dette mit åbne brev, at jeg allerede er blevet fuldt og helt fyldestgjort for alt dette føromtalte, således at jeg er fuldstændigt og vel tilfreds. Jeg bekender, at hverken jeg eller mine arvinger har nogen ret til eller krav på denne føromtalte gård og halve bod og ikke for fremtiden skal have det. Til yderligere bekræftelse på at alt dette foranskrevne skal forblive bestandigt, fast og ubrydeligt og overholdes til evig tid i alle henseender, sådan som foran står skrevet, lader jeg med min vilje og mit vidende mit segl blive hængt under dette brev. Og vi Jens Due og Erik Nielsen, riddere, Svend Sture, Bent Lang og Bent Gødesen lader til vidnesbyrd herom vore segl blive hængt under dette brev. Givet i Helsingborg i det Herrens år 1401 ottendedagen efter Helligtrekonger