1401. Marienburg


Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.

Udtog efter Aa, udfyldt efter Hanserec.:

Tekst

[Anno] domini [etcetera] cccci° die conuersionis beati Pauli ciuitates Prussie uidelicet Thorun El[bin]g Danczk [in] Marienborg congregate subno[ta]ta pertractabant

<1-6> .....

<7> [Item] so gab vnser here vns czugedengken[1] / ab ez n{ue}tze were/ dy von Lubic czubitten/ deme konynghe vnd der koningynnen czuschriben bittende/ das sy vmme Godland[2] eyntrechtich worden

<8-13> .....

1. gab vnser here vns czugedengken] beuol vns vnser here zcubedenken Ba. 2. Godland] Gotland Ba.

Oversættelse

I år [1]401 på dagen for Sankt Paulus’ omvendelse diskuterede de i Marienburg forsamlede preussiske stæder Thorn, Elbing og Danzig om følgende:

<1-6> …

<7> Således sagde vor herre, at vi skulle overveje, om det kunne være af nytte at bede lübeckerne om at skrive til kongen og dronningen for at anmode dem om at blive enige om Gotland.

<8-13> …