1401. 20. februar. Helsingborg


Ebbe Tordsen lader Erik være ansvarsfri for sin frænde Esgers død, idet Erik har fyldestgjort for den døde efter dannemænds skøn.

Tekst efter A

Tekst

Iæk Ebbæ Thordzson. kennes / mæth. thettæ / mit opna breff / hawæ/ ladheth / thennæ brefføraræ / Erik / ledhegh / oc / løs / oc ganza wrsakæ / foræ mins frendas døth / Esge / ther then. fornempde Eric / word / foræ skyllath / at han i hæl slo / thy han hawer. fult gyort foræ / then døthæ / som dondemæn / honwm. for rættæ fwnnæ / at han. gøræ skullæ \ ♦ Och forbywdher/ iac / allæ / oc hwar / serlæstæs / thenna fornempda Eric / skyllæ / hindræ / kæræ / ællæ kny / i nogher madhæ / foræ then sama sak / som foræ / ær sacht / ♦ Thil thessæ / thinges / bæthræ forwaring / tha bedhes iac dondemannæ / inzighle. hengæhengæs[1] / foræ thetta breff / thil witnesbyrd / swo som / ær Iøssæ Nielssøn aff wapn / Helghe Swenssøn byman i Helsingeborgh./ oc Ander Magnwssøns / efter thet iac eynkte eghet inzighlæ hawer / ♦ Datum Helsingeborghis anno domini m° quadringentesimo primo / dominica inuocauit\

1. hengæs] med æ rettet in scribendo fra ie A.

Oversættelse

Jeg Ebbe Tordsen bekender med dette mit åbne brev at have fritaget nærværende brevfører, Erik, og helt at have undskyldt ham for min frænde Esgers død, som han blev anklaget for, at han ihjelslog, eftersom han har fyldestgjort for den døde, sådan som dannemænd fandt, at han skulle gøre med rette. Derfor forbyder jeg alle og enhver på nogen måde at anklage fornævnte Erik eller at lægge ham hindringer i vejen, rejse søgsmål eller at gøre indsigelse i anledning af denne sag, som er nævnt foran. Til større bekræftelse af dette beder jeg, eftersom jeg ikke har eget segl, dannemænd om til vidnesbyrd at hænge deres segl under dette brev, nemlig Jens Nielsen, væbner, Helge Svendsen, bymand i Helsingborg, og Anders Mogensen. Givet i Helsingborg i det Herrens år 1401 på Invocauit søndag.