1401. 26. marts. Marienburg


Højmesteren for den tyske orden meddeler Stettin, at han endnu ikke kan afgive endeligt svar om deres beslaglagte gods, førend hans mand, som han agter at sende til dronning Margrete, vender tilbage. Det samme gælder også sagen om de tab, som deres herre hertugen har påført dem.

Tekst efter Aa

Tekst

Ersamen liben frunde als ir vns geschreben had von des gutes wegen den euwirn genomen vnd wie wir euch vormols geschreben haben das irs do mete lisset besteen/ bis vnser man den wir czu der koniginne senden wolden/ widder qweme vnd denne die euwirn vmb eyn antwert czu haben bie vns hetten/ so wissed liben frunde das wir euch czu desser czith keyne entliche antwert geschreben mogen/ sunder off das erste/ als vnser manne ens den eldesten vnser steten/ bie vns sien werden/ wellen wir die sache handelen/ vnd mit in dovon reden/ vnd euch vnsers willen wie. is. blibin wird/ briefflichin vnderrichten sunderlich als ir vns geschreben had begernde/ die vnsern czu vnderwisen das sie mit euch komen ken Lubicke vor die stete\ ♦ Lieben frunde wir sind des noch nicht czu rathe worden/ das wir die vnsern vmb eren schaden der in von euwirm heren dem herczogen vnd sienen metehelfern widder vnsern orden gescheen ist vor die stete czu Lubicke vnd anders wo senden wellen/ wes wir hernochmols czu rathe werden/ das wellen wir euch wol vorschriben[1] ♦ Gegeben czu Marienburg am palmobande anno xiiiic primo.

1. vorschriben] med vor tilf. o.l. Aa.

Oversættelse

Ærværdige, kære venner. I har skrevet til os på grund af det gods, der var blevet frataget Eders folk, og vi har tidligere skrevet til Eder, at I ikke skulle foretage Eder noget, før vor mand, som vi ville sende til dronningen, kom tilbage, og Eders folk var hos os for at få et svar. Derfor skal I vide, kære venner, at vi ikke på nuværende tidspunkt kan give Eder noget endeligt skriftligt svar, men lige så snart vore mænd fra de ældste i vore stæder ankommer til os, vil vi tage os af sagen, tale med dem om den og underrette Eder i et brev om udfaldet af vor beslutning, idet I i en skriftlig henvendelse til os har ønsket at overtale vore til at komme med Eder til stædernes møde i Lübeck. Kære venner, vi har endnu ikke besluttet, om vi vil sende vore folk til stædernes møde i Lübeck eller noget andet sted hen angående de skader, som Eders herre hertugen og hans medhjælpere har påført dem mod vores orden. Hvad vi fremover beslutter, vil vi visselig lade Eder vide skriftligt. Givet i Marienburg dagen før palmesøndag i år 1401.