(1)401. 17. juni. Kischau


Højmesteren for den tyske orden klager til dronning Margrete over, at ærkebiskoppen af Lund endnu ikke har betalt sin gæld til storskafferen og de preussiske stæder, og at de riddere og væbnere, som skulle besegle et forsoningsbrev som aftalt i Kalmar, endnu ikke har gjort det.

Tekst efter Aa

Tekst

Eynfeldige befelunge etcetera ♦ Allirdurchluchste forstynne grosmechtige gnedige frowe ♦ Euwir durchluchten grosmechtikeit steet wol czu gedenken/ das dem erwirdigem herren erczbisschofe czu Lunden vnsergrosscheffer von Marienburg vnd die vnsern von den steten vnsers landis/ das gelt das her i{ue} noch schuldig ist vmb euwir grosmechtikeit begerunge wille czu tagen gesaczt vnd gelassen haben/ des clagen die vnsern alle wege das in die tage nicht gehalden werden/ also das in von dem herren erczbisschofe vorgenant noch der czit keyne beczalunge gescheen/ noch wedirfaren ist/ ♦ Hirumme allirdurchluchste grosmechtige gnedige frowe/ euwir hochwirdige durchluchtikeit wir mit allem flisse sundirlich begernde bitten das euwir grosmechtikeit den herren erczbisschof gnediclich vndirwisen geruche/ das her den vnsern halde/ was her in gelobet hat/ in gutlich ir gelt off sulche tage/ als vorramet ist beczalen welle/ ♦ Besundern hochwirdige gnedige frowe/ haben vns die vnsern/ vs vnsern steten vorgelegt/ das sie bereit sien czu halden vnd gerne volbrengen wellen die s{ue}ne vnd berichtunge/ czu Calmar in euwir kegenwortikeit offgenomen/ vnd begriffen/ ♦ Nu vornemen wir/ das die dry ritter vnd der knape/ euwir durchluchtikeit vndirsassen vnd manne/ welche die s{ue}ne vnd berichtunge/ von irre todir frunde wegen/ entpfangen haben/ iren vorsegilten briff by euwir grosmechtikeit rat czu Calmar/ nicht gelegt haben als das vorramet ist/ ♦ Grosmechtige gnedige frowe/ euwir durchluchtikeit wir fliseclich bitten/ das euwir grosmechtige durchluchtikeit die selben euwir hochwirdikeit manne/ ernstlich do czu halden geruche/ das sie is mit irem briffe halden als das eyntrechticlich off dem tage czu Calmar nest gehalden vorramet ist/ vnd in ganczem getruwen euwir durchluchte grosmechtikeit wir bitten/ das euwir grosmechtige gnade/ euwir hochwirdikeit briff den vnsern gnedeclich dor off geben geruche/ das die vorgeschreben s{ue}ne vnd berichtunge/ in euwir kegenwortikeit also gescheen vnd begriffen ist/ wend die vnsern alle wege thun sollen/ das moglich vnd recht ist/ vnd gebitet gnedige frowe czu vns alleczit/ als czu euwirm besundern ♦ Gegeben czu Kisschow am fritage noch Uiti vnd Modesti anno cccc° primo.

Oversættelse

Redelig anbefaling osv. Eders Højhed, stormægtige og nådige fyrstinde, det tilkommer Eders ærværdige stormægtighed at huske på, at vor storskaffer på Marienburg og vore folk fra stæderne i vort land på Eders stormægtigheds anmodning har givet og sat en frist for den ærværdige herre, ærkebiskoppen af Lund, for de penge, som han endnu skylder. Derfor klager vore folk alle vegne over, at deres frister ikke bliver overholdt, således at de endnu ikke har modtaget betaling af den førnævnte herre ærkebiskoppen. Af denne grund allerhøjeste stormægtige nådige frue bønfalder vi Eders Højhed om at bekvemme Eder til at allernådigst at henstille til ærkebiskoppen om at holde, hvad han har lovet vore folk og med god vilje give dem deres penge til de aftalte tidspunkter. I særdeleshed, højtværdige, nådige frue, har folk fra vore stæder udtalt over for os, at de er rede til at overholde og fuldbyrde forsoningen og forliget, som blev aftalt og indgået i Kalmar i Eders nærværelse. Nu hører vi, at de tre riddere og væbneren, Eders Højheds undersåtter og folk, der har modtaget boden og forliget for deres dræbte fæller, ikke har fremlagt deres forseglede brev for Eders stormægtigheds råd i Kalmar, som det var aftalt. Stormægtige og nådige frue, vi bønfalder Eders Højhed om at Eders stormægtige højhed vil behage for alvor at opfordre disse Eders Højheds mænd til at overholde det , som enstemmigt blev aftalt på mødet i Kalmar. I fuld tillid anmoder vi Eders høje stormægtighed om, at Eders stormægtige nåde vil behage at være så nådig at give vore folk Eders skriftlige garanti på, at førnævnte forsoning og forlig er indgået og afsluttet i Eders nærværelse, thi vore folk skal altid gøre deres bedste, og hvad der sig hør og bør. Nådige herskerinde, byd over os til enhver tid som over Eders egne. Givet i Kischau fredag efter Viti et Modesti i år [1]401.