1401. 15. juli. Ehrenfels


Biskop Johan 2. af Mainz tilstår biskop Johan af Slesvig vand og grave med fiskeri omkring borgen i Frauenstein, hvilket ærkebispen hidtil havde forbeholdt sig.

Tekst efter Aa:

Tekst

Wir Iohann etc. bekennen etc. ♦ Als wir deme erwirdigen in got vaiter in got vaiter[1] hern Iohann bischoff zu Sliswig vnserslosz Frauwenstein versatzt han/ da inne wir doch alle fischerie zu dem vorgenanten slosze gehorende/ vsgnomen haben/ daz wir yme vmbe besunder fruntschafft gonnet vnde erleubet han gonnen vnde erleuben geinwurtlich in crafft dieszes briefs soliche wage vnde graben/ die da gen vmbe daz vorgenante slosz vnd baw Frauwenstein/ also daz er sich der selben wage[2] graben vnd fischerie da inne gebruchen/ vnd die nutzen sal vnd mag nach sinem besten/ als lange er daz obgenante vnser slosz innehait/ ane allen intrag hindernisse vnd geuerde/ ♦ Des zu vrkunde etc. ♦ Datum Erenfels ipsa die diuisionis apostolorum anno cccci°.

1. in got vaiter] således Aa, man venter vaiter in got . 2. wage] herefter overstreget vnde Aa.

Oversættelse

Vi, Johan etc. erklærer etc. Således som vi har pantsat vort slot Frauenstein til den ærværdige Guds tjener hr. Johan, biskop af Slesvig, hvor vi dog har undtaget alt til dette slot hørende fiskeri, hvilket vi havde tilstået ham for særligt venskabs skyld, så tilstår vi ham nu i kraft af dette brev vand og grave, som omgiver førnævnte slot og bygning Frauenstein, således at han kan bruge vand, grave og fiskeriet heri og udnytte alt dette uden indsigelser, hindringer og svig, så godt han kan og lige så længe han har vort slot i pant. Til vidnesbyrd herom etc. Givet i Ehrenfels på dagen for apostlenes adskillelse i 1401