1401. 21. juli.


Simon Jonsen, bymand i Randers, oplader dronning Margrete sin faders gård i Randers, som nu kaldes hr. Vendelbos gård.

Tekst efter A:

Tekst

Symyn Ionssønbymaan ii Randers iægh helsnær allæ mæn som thettæ breef seer æller hørær læsæ ewynnæligh meth guth/ ♦ Ogh openbarligh bekennæs thet/ ad iægh vplader ogh antworther thennæ brefførær een nathigh førstynnæ drøtnyngæMargretæ af Danmarkæ/ all rææt som iægh. hauer/ æller noghen tiith hauer haft/ ii thæn gaarth myn father ii bothæ/ ther nw herræWendelboos gaarth kallæs/ ii sanctæ Martæns kyrkysoghen ligher ii Randers. ♦ Framdeles skethæ thet swa/ ad noghen breef ogh bewisnyngæ funnas heræfter som myn father pa then samæ gaarth ogh iorth hauthæ. thæ schulæ the ængen makt hauæ/ ogh mælær thøm vnyttigh ogh aldeles døthæ meth thettæ breef ♦ Til hwilken things wydnesbørth myt ynceghel ær foræ thættæ breff hængd meth gothæ mæænz ynceghel Nyæls Raband ogh IessæSchrædæræborghæmæsteræ ii Randers ♦ Aar æfter wars herræ aar thwsænd. fyræhwndret pa thæt førstæ aar sanctæ Mariæ Magdalenæ aften.

Oversættelse

Jeg Simon Jonsen, bymand i Randers, hilser alle, der ser dette brev eller hører det læse, evindelig med Gud. Jeg bekender åbenlyst, at jeg vil nærværende brevfører den nådige fyrstinde, dronning Margrete af Danmark, oplader og overdrager al den ret, som jeg har eller på noget tidspunkt har haft, til den gård, min fader boede i, og som nu kaldes hr. Vendelbos gård, beliggende i sankt Mortens kirkes sogn i Randers. Skulle det fremdeles ske, at der for fremtiden findes nogle breve eller beviser, hvilke min fader har haft på samme gård og jord, så skal de ikke længer have nogen magt, og jeg erklærer dem med dette brev for aldeles ugyldige og døde. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev sammen med segl tilhørende de gode mænd, Niels Raband og Jens Skrædder, borgmestre i Randers. I det Herrens år 1401 dagen inden sankt Maria Magdalena.