1401. 24. august.


Mogens Hake lejer gården Alafors med tilhørende mølle og fiskeri af hr. Bent Piik.

Tekst efter A:

Tekst

Alla mæn thetta breff høra eller sæ sender Magnus Hakæ ther awapn ær ewerdhelika helso medh gwdh ♦ Thet. skal alla mæn witlikt wara koma skvlandes ok nærwarandes mek at hawa leght aff en welborin man her Bendict Piik ther riddare ær en gardh ther kallas Alafors hwelkit ther hans retta panta æra medh all til hørelsæ vtan then[1] gardhin ther then forsavdhæ her Bendict Piik til pant hawir føre threttiwghw Libyska mark fore arlikt landgilde som æra atta skilling grot at biredha then forsaughdhe her Bendict Piik eller hans arwa medh mek eller mina arvinga medh swa dant forskel at hwelkiit ar ther the fornempda penninga ey wardha biredæ fornemfda her Bendict eller hans arwa medh mek eller minæ ærwa tha skal thet hwert ar slas in til hoghvth penningana til then dagh the wardha swa mangæ som thet wert ær vtan alla argha lister ok all hielpæ redhæ ♦ Item quern ok alt fiiskat haver iak medh leght ther til then sama gardh hører ♦ Ther til ytermer wisse ok forwaring hawer iak mit insighle føre thetta breff hengia latit medh godha mæns insighla som ær Knut Ribbing ok Arwid Stensøn ♦ Gywet efte gwdhs byrdh thwsanda ar fyrahwndradh ar pa thet forsta ariit pa sancta Bartolomeus dagh.

1. then] med n rettet fra t A.

Oversættelse

Mogens Hake, væbner, sender alle, der hører eller ser dette brev, evindelig hilsen med Gud. Det skal være vitterligt for fremtidige og nulevende, at jeg af den velbyrdige mand hr. Bent Piik, ridder, har lejet den gård, der hedder Alafors, som er hans retmæssige pant, idet føromtalte hr. Bent Piik har gården i pant for 30 lybske mark, med alle tilliggender, for årligt landgilde, hvilket er otte skilling grot, som jeg eller mine arvinger skal erlægge føromtalte hr. Bent Piik eller hans arvinger, på det vilkår at hvis de føromtalte penge noget år ikke bliver erlagt til fornævnte hr. Bent eller hans arvinger af mig eller mine arvinger, så skal de for hvert år lægget til hovedsummen indtil den dag, den er blevet så stor som godset er værd uden enhver form for list eller svig. Fremdeles har jeg lejet den mølle og alt det fiskeri, der hører til samme gård. Til yderligere sikkerhed og bekræftelse har jeg ladet mit segl blive hængt under dette brev sammen med de gode mænd Knud Ribbings og Arvid Stensens segl. Givet år 1401 efter vor Herres fødsel på sankt Bartholomeus' dag.