1401. 7. december.


Biskop Peder af Roskilde oplader al sin rettighed i Dronningholm og gods i Skåne til dronning Margrete.

Tekst efter reg

Tekst

Item biscop Pæthers breff aff Roskild met huilket han vplader drotning Margarete all siin rettighet i thet gotz han købte aff Ywer oc Palne Ywerssøn i Drotningholm. ♦ Item i Setorp oc alle andre gotz i Jerwesteherrit oc Alboherriti Skone som Jes Laurissøn skøte hanum. ♦ Item eet gotz i Nyendekeldei Skone som han haffde till pant aff her Jens Dwe for lx mark Lubsk. ♦ Datum anno domini mcdi in profesto conceptionis beate Marie uirginis.

Oversættelse

Bisp Peder af Roskildes brev, hvormed han oplader dronning Margrete al sin rettighed i det gods, han købte af Iver og Palle Iversen, i Dronningholm, i Setorp og alt andet gods i Jerrestad og Albo herreder i Skåne, som Jens Larsen havde skødet til ham. Desuden noget gods i Nyendekelde i Skåne, som han havde i pant af her Jens Due for 60 mark lybsk. Givet i det Herrens år 1401 dagen før jomfru Marias undfangelsesdag.