1401. Randers


Fru Ellen Buggesdatter, enke efter hr. Kristian Vendelbo herrerne Hans og Predbjørn Podebusk samt Aksel Jakobsen oplader alle breve, de eller deres forfædre har fået på kronens gods.

Tekst efter reg

Tekst

Item eth breff ath Elnæ Buggisdater her Cristiern Wendelbøes efftherleffwe her Hans van Podebusk her Prebiern Podebusk oc Axel Iacobssøn the vplade alle the breffwe som the eller theres foreldre hafft haffue aff nogre koninger eller drogninger eller ennw haffue paa noger kronens leen eller gotz slott eller anneth oc mele them alle dothe at bliffue oc om noger breff fynnes kwnne ther the haffue hafft paa kronens leen at the aldrigh skulle kronen til skathe komme. ♦ Datum Randers anno mcd primo.

Oversættelse

Et brev, at Ellen Buggesdatter, hr. Kristian Vendelbos enke, hr. Hans og hr. Predbjørn Podebusk og Aksel Jakobsen oplader alle de breve, som de eller deres forældre har haft af konger eller dronninger, eller som de endnu har på noget af kronens len eller gods, slotte eller andet tilhørende kronen, og kender alle brevene døde, dette gælder også, hvis der findes noget brev på kronens len, som de har haft, at det aldrig skulle blive kronen til skade. Givet i Randers 1401.