1401.


Anders Ovesens pantebrev på gods i Randrup.

Tekst efter reg