1401 .


Anders Ovesens pantebrev på gods i Randrup

Tekst efter reg