1401.


Anders Pedersen af Svanholm giver biskop Peder af Roskilde fuldmagt til at indløse sig gods i Krøjerup.

Tekst efter reg

Tekst

Anders Pederssen aff Swanholm hans magtebreff giffuett bisp Pederi Roskilde paa altt sitt godtz i Krubberup att indløsse. ♦ 1401. Latine.

Oversættelse

Anders Pedersen af Svanholms brev, hvorved han har givet bisp Peder af Roskilde fuldmagt til at indløse sit gods i Krøjerup. 1401. På latin.