1401.


Dronning Margrete oplader en slagterbod i Malmø til Henneke Dørsvend.

Tekst efter reg

Tekst

Ittem droning Margretes breffue vnder hennes oc koning Ericks indsegle om en gardt och kødmanger boed y Malmø, som her Abram oplode henne oc hunn framdelis gaff Hennicke Dore suendt, som schulle efftter therris dødt were till sancti Peders kircke y Malmo. ♦ Aar mcd primo.

Oversættelse

Dronning Margretes breve med hendes og kong Eriks segl angående en gård og slagterbod i Malmø, som her Abraham oplod til hende og hun derefter gav til Henneke Dørsvend, og som efter deres død skulle tilhøre sankt Peders kirke i Malmø. År 1401.