[1401-1411, 1412 eller 1413].


Hr. Hans Podebusk og Aksel Jakobsen kvitterer hr. Folmer Jakobsen Lunge for deres andel i Tjæreby.

Tekst efter reg

Tekst

Item Hannes van Podbus riddher oc Axell Iacobssen vebner bekenne at her Falmer theris andell i hwndret Lubsk mark for hwilcke Tyereby var thennem till fwndet for eth pant, ther fore oplade the her Falmer alle obne breff som the ther po haffue met velckor vordher thennem eyedommen till fundhen i same godtz tha skall theris rettighet vere uforsømmet første theris peninge ere redhe.

Oversættelse

Hans Podebusk, ridder, og Aksel Jakobsen, væbner, bekender, at hr. Folmer Jakobsen Lunge, ridder, har fyldestgjort dem til deres tilfredshed for deres andel i 100 lybske mark, for hvilke Tjæreby var overdraget dem som pant. Derfor oplader de til hr. Folmer alle de åbne breve, de har derpå på den betingelse, at hvis besiddelsen af samme gods bliver overdraget dem som pant. Derfor oplader de til hr. Folmer alle de åbne breve, de har derpå på den betingelse, at hvis besiddelsen af samme gods bliver overdraget til dem, så skal deres rettighed bestå ukrænket, når først deres penge er betalt.