1402. 26. juni. Lunds byting


Tingsvidne af Lunds byting om, at Lars Gødesen, borger i Lund, har skødet sin gård i sankt Jakobs sogn til Peder Andersen, borger sammesteds.

Tekst efter Aa

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus. Ionas[1] Anderssøn aduocatus Lundensis. Iohannes Hennikini proconsul Trugillus Petri. Nicolaus Petri in lata platea. Magnus Amundssøn. dictus Diekn Agho Magnussøn. Petrus Ienssøn. Clemens Trugoti. Kanutus Mattessøn. et Paulus Sutor. consules et ciues Lundenses salutem in domino sempiternam ♦ Constare uolumus uniuersis presentibus et futuris quod sub anno domini mcd secundo feria secunda post diem natiuitatis beati Iohannis baptiste. quidam Laurencius Gødassøn ciuis noster/ personaliter in placito nostro ciuili constitutus. exhibitori presencium Petro Anderssøn conciui nostro. curiam suam in parrochia beati Iacobi. occidentaliter prope plateam immediate Lundis sitam. in qua quidem curia Ingemarus Nielssøn quondam habitabat. quam pater suus Gødæ Nielssøn de quadam Athelbu<r>gh[2] relicta Nicholai Pætherssøn iusto empcionis titulo legaliter acquisiuit. cum domo lapidea et pomerio in eadem curia et aliis omnibus et singulis ipsius curie pertinenciis. uidelicet. fundis. terris. spaciis. domibus. structuris ad omnes quatuor angulos. nullis huiusmodi exceptis quibuscumque nominibus censeantur. rite et racionabiliter scotauit. alienauit et ad manus eius publice assignauit. iure perpetuo possidendam recognoscens se ab eodem Petro Anderssøn. plenum et sufficiens precium pro dicta curia et eius adiacenciis integraliter subleuasse. ita quod in toto reddidit se contentum. ♦ Unde obligauit se et heredes suos firmiter per presentes. ad appropriandum liberandum et disbrigandum memorato Petro Anderssøn et heredibus suis antedictam curiam cum pertinenciis suis uniuersis ut premittitur. prout exigunt leges terre pro et ab impeticione et alloqucione quorumcumque presencium et in posterum futurorum. hoc eciam prouiso quod absit ut si dicta curia eidem Petro Anderssøn uel heredibus suis. aliquo iusto[3] iure ecclesiastico uel ciuili euicta fuerit. extunc obligauit se dictus Laurencius Gødessøn et heredes suos in nostra presencia ad conseruandum et eripiendum dictum Petrum Anderssøn et heredes suos indempnes ab omni dampno. quod se. defectu appropriacionis sue. iuste et legaliter[4] docuerint incurrisse ♦ Quod coram omnibus tenore presencium lucide protestamur ♦ In cuius protestacionis testimonium sigilla nostra presentibus sunt appensa. ♦ Datum anno die et loco supradictis.

1. Ionas] herefter overstreget ad Aa. 2. Athelbu<r>gh] Athelbugh Aa. 3. iusto] herefter overstreget titulo Aa. 4. legaliter] herefter overstreget i Aa.

Oversættelse

Jon Andersen, foged i Lund, Jens Henneksen, borgmester, Troels Pedersen, Niels Pedersen i Bredegade, Mogens Amundsen, kaldet Degn, Åge Mogensen, Peder Jensen, Klement Truedsen, Knud Madsen og Povl Skomager, rådmænd og borgere i Lund, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud. Vi vil, at det skal stå fast for alle, nulevende og fremtidige, at i det Herrens år 1402 mandagen efter sankt Hans dag fremstod personligt på vort byting en vis Lars Gødesen, vor medborger, og skødede lovligt og rigtigt til nærværende brevviser Peder Andersen, vor medborger, sin gård i sankt Jakobs sogn mod vest umiddelbart op til torvet i Lund, i hvilken gård Ingemar Nielsen fordum boede, og som hans fader Gøde Nielsen med retmæssig købs adkomst lovligt havde erhvervet af en vis Adelborg, enke efter Niels Pedersen, med stenhus og abildgård i samme gård og de andre tilliggender til samme gård, alle og hvert enkelt, nemlig tofter, jorder, gårdspladser, huse, bygninger til alle fire hjørner, intet af dette undtaget, med hvilke benævnelser det end kan opregnes, og afhændede den og overgav den offentligt i hans hænder at besidde med evig ret, idet han erkendte, at han fuldt ud havde oppebåret den fulde og tilstrækkelige betaling for nævnte gård og dens tilliggender af samme Peder Andersen, således at han erklærede sig helt tilfreds. Derfor forpligtede han med dette brev fast sig og sine arvinger til at hjemle, fri og frigøre omtalte Peder Andersen og hans arvinger fornævnte gård med alle dens tilliggender, som ovenfor nævnt, således som landsdelens love kræver det, fra krav og tiltale fra hvemsomhelst, nulevende og fremtidige, med den yderligere bestemmelse, at hvis - hvad Gud forbyde - nævnte gård fravindes samme Peder Andersen eller hans arvinger med en eller anden gejstlig eller verdslig ret, da har nævnte Lars Gødesen i vor nærværelse forpligtet sig og sine arvinger til at bevare og holde nævnte Peder Andersen og hans arvinger skadesløse for ethvert tab, som de retmæssigt og lovligt påviser, at de har udsat sig for, ved mangelfuld hjemling fra hans side. Hvilket vi med dette brev klart erklærer overfor alle. Til vidnesbyrd om denne erklæring er vore segl hængt under dette brev. Givet ovennævnte år, dag og sted.