1416. 2. juli. Lunds byting


Tingsvidne af Lunds byting om lundeborgeren Peder Andersens skødning af en gård i Lund til lundekanniken Sevid Butze.

Tekst efter A

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus . Magnus Baath consul et advocatus Lundensis . Kanutus Mattisson proconsul Johannes Belekow . Nicholaus Petri . Johannes Jwthæ . consules et cives ibidem et Nicholaus Jenisson de Knæsthorp . salutem in domino sempiternam ♦

Constare volumus universis presentibus et futuris quod sub anno domini m°. cd°. xvi° ipso die visitacionis beate Marie virginis quidam Petrus Andersson civis noster personaliter in placito nostro civili constitutus honorabili viro domino Sewido Bwtzæ canonico Lundensi exhibitori presencium curiam suam in parrochia sancti Jacobi occidentaliter prope platheam immediate Lundis sitam in qua quidem curia Ingemarus Niclisson quondam habitabat . quam pater suus[a] Gødæ Niclisson de quadam Athelburgh relicta Nicholai Pæthersson justo empcionis titulo legaliter acquisivit cum domo lapidea et pomerio in eadem curia ac omnibus aliis et singulis ipsius curie pertinenciis videlicet fundis . terris . spaciis . domibus structuris . ad omnes quatuor angulos nullis hujusmodi exceptis quibuscumque nominibus censeantur rite et racionabiliter scotavit . alienavit et ad manus ejus publice assignavit jure perpetuo possidendam recognoscens se ab eodem domino Sewido plenum et sufficiens precium pro dicta curia et ejus adjacenciis integraliter sublevasse ita quod in toto reddidit se contentum ♦

Unde obligavit se et heredes suos firmiter per presentes . ad appropriandum . liberandum et disbrigandum memorato domino Sewido Bwtzæ et heredibus suis antedictam curiam cum pertinenciis suis universis ut premittitur prout exigunt leges terre pro et ab impeticione et alloqucione quorumcumque presencium et imposterum futurorum . hoc eciam proviso quod absit ut dicta curia eidem domino Sewido vel heredibus suis aliquo justo jure ecclesiastico vel civili evicta fuerit extunc obligavit se dictus Petrus Andersson et heredes suos in nostra presencia ad conseruandum et eripiendum dictum dominum Sewidum et heredes suos indempnes ab omni dampno . quod se defectu appropriacionis sue juste et legaliter docuerint incurrisse ♦

Quod coram omnibus tenore presencium lucide protestamur ♦

In cuius protestacionis testimonium sigilla nostra una cum sigillo dicti Petri Andersson presentibus sunt appensa ♦

Datum . anno . die . et loco supradictis.

a. pater suus] Familiebetegnelsen er overtaget fra tingsvidnet af 1402. 26. juni, 4.VIII.408. Heri bevidnes Gøde Nielsens søn, Lars Gødesens skødning af gården til Peder Andersen.

Oversættelse

Mogens Båd, rådmand og foged i Lund, Knud Madsen, borgmester, Jens Belekow, Niels Pedersen, Jens Jyde, rådmænd og borgere sammesteds, og Niels Jensen af Knästorp, til alle som ser dette brev, evig hilsen i Herren.

Vi vil, at det skal være klart for alle nulevende og kommende, at i det Herrens år 1416 på den hellige jomfru Marias besøgelsesdag fremstod Peder Andersen, vor borger, personligt på vort byting og skødede og afhændede lovligt og rigtigt til den agtværdige mand, hr. Sevid Butze, kannik i Lund, nærværende brevviser, sin gård i sankt Jakobs sogn, beliggende helt tæt vest for torvet i Lund, i hvilken gård Ingemar Nielsen engang boede, og som hans fader, Gøde Nielsen, retmæssigt har erhvervet ved lovligt køb af Adelborg, Niels Pedersens enke, med stenhuset og abildgården i samme gård og alle og hver enkelt andet af dennes gårds tilliggender, nemlig grunde, jord, områder, huse og bygninger i alle fire hjørner, intet undtaget på nogen som helst måde, med hvilket navn det end kaldes, og overdrog den offentligt til hans hånd til at besidde med evig ret, idet han erkendte fuldt ud at have oppebåret fuld og tilstrækkelig betaling af samme Sevid for nævnte gård, således at han erklærede sig fuldt ud tilfreds;

og han forpligtede af den grund sig og sine arvinger ved nærværende brev fast til at hjemle, fri og frigøre omtalte hr. Sevid Butze og hans arvinger den førnævnte gård med alle dens tilliggender, som fornævnt, således som landets love udviser, for og fra påkrav og tiltale fra enhver nulevende og i fremtiden kommende, med den yderligere bestemmelse, at hvis – det ske ikke – nævnte gård fravindes samme hr. Sevid eller hans arvinger ved nogen gejstlig eller verdslig ret, da har nævnte Peder Andersen i vort nærvær forpligtet sig og sine arvinger til at bevare og holde nævnte hr, Sevid og hans arvinger skadesløse for ethvert tab, som de retmæssigt og lovligt påviser, at de har udsat sig for, ved mangelfuld hjemling fra hans side; hvilket vi med dette brev klart erklærer overfor alle.

Til vidnesbyrd om denne erklæring er vore segl tillige med nævnte Peder Andersens segl hængt under dette brev.

Givet ovennævnte år, dag og sted.