1402. 25. juli.


Biskop Peder og kapitlet i Roskilde bekender at have modtaget 200 læster jern af dronning Margrete for de 2000 lødige mark, som hun skyldte dem, og giver hende kvittering derfor.

Tekst efter A

Tekst

Wi Pædher meth guths nathæ biscop i. Roskilde. ogh alt capitel[1] i. thæn. samme stædh. kænnes thæt meth thætte waart opnæ breff. vm the iiᵐ lødighe marc. som waer naedighe fruwæ drotning. Margrete. waer oss. ogh ware æfterkommere scyldich. tha. haeue wi nw fanget. iiᶜ lester iern aff fornempde waer fruwæ foere the forscrefne iiᵐ lødighe marc æfter waer wilghe. swa. ath oss. fore the forscrefne iim marc fullelicæ ogh wææl atnøgher. ♦ Foere hwilke fornempde iiᵐ lødighe mark. ogh foere thesse. forscrefne iiᶜ lester iern. ladhe wi foere oss. ogh ware æfterkommere fornempde waer nathighe fruwæ ogh waer herrekonungh Erik. ogh therre arwinge. ogh therre æfterkommere quite. ledighe ogh gantze orsaghe. meth thætte wart opne breff. ♦ Ogh til mere beuaringh thesse forscrefne stukkes. tha. haue wi fornempde biscop. Pædher ogh capitel ware incigle meth wilghe ogh witscap laedet. hænges foere thætte breff. ♦ Datum anno domini m°cd° secundo die beati Iacobi apostoli.

1. capitel] herefter overstreget in A.

Oversættelse

Vi Peder, af Guds nåde biskop i Roskilde, og hele kapitlet sammesteds bekender med dette vort åbne brev angående de 2000 lødige mark, som vor nådige frue, dronning Margrete, var os og vore efterkommere skyldig, at vi nu har modtaget 200 læster jern af vor fornævnte nådige frue efter vor vilje for de føromtalte 2000 lødige mark, så at vi nu vedrørende de 2000 lødige mark og for disse føromtalte 200 læster jern på vore egne og vore efterkommeres vegne lader vor fornævnte nådige frue og vor herre, kong Erik, samt deres arvinger og efterkommere kvit og fri og fuldkomment undskyldte med dette vort åbne brev. Og til yderligere bekræftelse på disse foranskrevne punkter har vi fornævnte biskop Peder og kapitlet med vor vilje og vort vidende ladet vore segl blive hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1402 på apostlen sankt Jakobs dag.