1402.


Fru Ingeborg mageskifter gods i Skellebjerg til Niels Esbernsen Bille for gods i Tågerup.

Tekst efter reg

Tekst

Domina Ingeburg habuit per modum permutacionis omnia bona Nicolai Esberni in Towrop et ipse rehabuit ab ea bona in Skældeberg ♦ Mcdii.

Oversættelse

Fru Ingeborg fik ved mageskifte alt Niels Esbernsens gods i Tågerup, og han selv fik derfor af hende gods i Skellebjerg. 1402.