Du har søgt på:

Sprog: Alle
Kategori: Mageskifte

26 Resultater:
Vis 100 pr. side
[1055-1066] sprog: latin, emne: mageskifte

Eadward, konge over Anglerne, til Wulwius, biskop af Dorchester m. fl. Kongen kundgør et mageskifte mellem Ælfwinus, abbed af Ramsey, og Leofricus, abbed af Peterborough. Abbed Ælfwinus har af abbed Leofricus modtaget ni virgatæ jord i Lodington.

1402. 29. martsRingsted, Sjællands landsting sprog: latin, emne: mageskifte,

Anders Jakobsen af Egede, ridder, mageskifter to bol i Vester Broby til Sorø kloster mod 12 øre jord i Glumsø og 15 ørtug jord i Havnelev.

1402 sprog: latin, emne: mageskifte,

Fru Ingeborg mageskifter gods i Skellebjerg til Niels Esbernsen Bille for gods i Tågerup.

1403. 18. februar sprog: gammeldansk, emne: mageskifte,

Hr. Folmer Jakobsen Lunge mageskifter en gård i Rørbæk, Musse herred, til hr. Tyge Basse af Nielstrup mod at få en gård i Gunderslevlille i Øster Flakkebjerg herred.

1403. 3. juni sprog: gammelsvensk, emne: mageskifte,

Ridderen hr. Abraham Brodersen mageskifter to gårde i Södra Rottne sogn og en gård i Målajord til emptys Andersson mod Brogården, to gårde i Sunnaryd, to gårde i Bronæ, Qvinnelsbo, Tåttebo, Dyiolt, Gunnersløff i Finnveden samt en gård i Nederby i Östbo herred.

1403 sprog: ældre nydansk, emne: mageskifte,

Grubbe Jensen af Gunderslevmagle mageskifter seks skæpper jord med tilhørende eng til Jakob Rentaff.

1403, 1419 og 1464 sprog: ældre nydansk, emne: mageskifte,

Peder Larsens, Kristian Nielsens, Jens og Oluf Andersens mageskifter og gavebreve til Maribo kloster.

[1403-omkr.1409] sprog: ældre nydansk, emne: mageskifte,

Niels Jakobsen Lunge, biskop i Strängnäs, mageskifter gods med sin broder hr. Folmer Jakobsen Lunge af Rye.

1404. 12. marts sprog: latin, emne: mageskifte,

Roger, præst, mageskifter for et tidsrum af seks år en gård i Gärarp tilhørende præstebordet med hr. Stig Pedersens gård i Hedeberga.

1404. 1. november sprog: ældre nydansk, emne: mageskifte, skøde

Hr. Anders Jakobsen Lunge mageskifter to agre, der tidligere har ligget til en gård i Gunderslevlille, til Åstrad Svendsen i Reinstrup for denne jord ved Bavelse sø

1405. 23. oktoberGudhem sprog: gammelsvensk, emne: mageskifte,

Hr. Abraham Brodersen mageskifter de gårde, han havde købt af Bengt Pipa, til Gudhem kloster og får til gengæld klostrets gods på Sjælland og Møn.

1406. 11. november sprog: gammeldansk, emne: mageskifte, skøde

Jens Josefsen Most i Stora Jordberga mageskifter gods i Harjagers herred til hr. Niels Jensen Svarteskåning og Bengt Turesen til gengæld for gods i Vemmenhög herred.

1406(?) sprog: ældre nydansk, emne: regnskab, mageskifte,

Jens Jakobsen, borgmester i København, mageskifter en jord i København med biskoppen af Roskilde.

1407. 29. november sprog: latin, emne: mageskifte,

Hr. Niels Klementsen, abbed i Sorø kloster, mageskifter klostrets gods i Sigersted med Ringsted klosters gods i Tivelse og Hallelev.

1409. 3. augustVadstena sprog: gammeldansk, emne: mageskifte,

Hr. Abraham Brodersen mageskifter med Vadstena kloster, således at han oplader klostret 3 gårde i Øster götland og betaler desuden 200 tyske mark og får så til gengæld Vapnö og Tostorp i Søndre Halland.

1410. 21. majÖresten sprog: gammelsvensk, emne: mageskifte,

Povl Jensen i Väristorp mageskifter til hr. Niels Svarteskåning gods Vemmenhögs herred, Skåne og Himle herred, Nørre Halland mod gods i Höks herred i Sønder Halland.

1410 sprog: ældre nydansk, emne: mageskifte,

Vor Frue kloster i Ålborg mageskifter en gård i Rind til biskop Lave i Viborg for hans livstid mod at få en gård i Sønder-Tranders.

1410 sprog: ældre nydansk, emne: mageskifte,

Biskop Lave af Viborg mageskifter en gård i Rind til Vor Frue kloster i Ålborg for en gård i Sønder Tranders.

1410 sprog: ældre nydansk, emne: mageskifte,

Otto Skinkel mageskifter gods med Johan Olsen.

1411. 30. november sprog: gammeldansk, emne: mageskifte,

Hr. Aksel Andersen mageskifter med Hans Krøpelin på dennes hustrus fru Katrines, hans broders enkes vegne, således at han skal have alt pantegods, der kunne tilkomme hende.

1412 sprog: ældre nydansk, emne: mageskifte,

Ærkedegnen Niels Bille mageskifter en gård i Sørup til biskop Peder af Roskilde for en gård i Åstrup.

1412 sprog: ældre nydansk, emne: mageskifte,

Herman von Ørtz af Ellinge og Jens Madsen i Holløse mageskifter Pilegård til biskop Peder af Roskilde.

1427 sprog: ældre nydansk, emne: mageskifte

Godskalk Andersen (Stenbrikke) mageskifter sin gård Krogsgård i Tise sogn med provsten af Børglum kloster.

1446 sprog: ældre nydansk, emne: mageskifte

Anders Nielsen (Banner) af Kokkedal mageskifter alt sit gods i Øster Brønderslev med Børglum kloster.

1448 sprog: ældre nydansk, emne: mageskifte

Provsten af Børglum mageskifter sig til gods i bl.a. Vittrup, jf. nr. og

1448 sprog: ældre nydansk, emne: mageskifte

Biskop Gert (Pedersen Gyldenstjerne) af Børglum mageskifter med provsten af Børglum, således at provsten skal have bispedømmets gods i Børglum sogn, herunder en gård i Vittrup, jf. nr. og