1448.


Biskop Gert (Pedersen Gyldenstjerne) af Børglum mageskifter med provsten af Børglum, således at provsten skal have bispedømmets gods i Børglum sogn, herunder en gård i Vittrup, jf. nr. 14489999030 og 14489999032

Tekst efter reg.

Tekst

Bisp Gierdts mageskiifts breff mett prouisten aff Børlum at forne prouisten aff B[ørlum][1] skull haffue bispdommins godtz liggin[dis i][2] Børlum sogen som er først ien gordt w[dj][3] Wiptorp etcetera ♦

Mcdxlviij

1. B[ørlum]] lakune i reg. udfyldt efter ÆA III 88. 2. liggin[dis i]] lakune i reg. udfyldt efter ÆA III 88. 3. w[dj]] lakune i reg. udfyldt efter ÆA III 88.

Oversættelse

Biskop Gerts mageskiftebrev med provsten af Børglum, således at fornævnte provst af Børglum skal have bispedømmets gods beliggende i Børglum sogn, som først er en gård i Vittrup osv.

1447.