1409. 3. august. Vadstena


Hr. Abraham Brodersen mageskifter med Vadstena kloster, således at han oplader klostret 3 gårde i Øster götland og betaler desuden 200 tyske mark og får så til gengæld Vapnö og Tostorp i Søndre Halland.

Tekst efter A, udfyldt efter Aa:

Tekst

Thet scal [allom veterligit vara swo epterkommandom som nw] næruarandom thet iac Habram Brodhersson riddare. kænnis medh thæsso [mino breffwe/ oppno/ haffwa giort ith iordakøp oc] skipte. medh renliuis mænniskiom abbatissonne oc conuentonne i Warefrv clostr[e i Watzstenom i swo motto at iac haffwer thy for]screffno clostreno opanuardhat thæssen miin goz oc iord. swasom ær en g[ard i Værnom i Værna sokn/ i Bankakinde h]æredhe. en gard i Hadhistom i Hardhstadha sokn i Gylsringx. hæridhe. en g[ard i Lyckiotorp i Odelunda sokn i Aska] hæridhe. oc ther medh tw hundradha march redho. huita thydzscha pæninga ♦ [Før huilken førscreffwen goz abbatissan o]c conuentet i Vazstenom haua mic i gen. giuit/ oc til ewerdhelica ægho oplatet thera goz oc iord [swo som ær Vapnøø] oc Thordhathorp. i Sudhra Hallande medh allom tillaghom oc medh allom thøm ræt som the ther til haua ept[er thy thera oppit] bref vtuisar som the mic nu fanget haua. som Pedher Sighuidzsom/ thøm the. gozen medh bebreuat hauer ♦ Thy afhæn[de iac mik] nu oc minom aruom. thæssen fornempdo goz oc iordher i Østragøtlande liggiandis medh allom thera tillaghom/ oc tileghna[r iac thø]m thy foresagdho varefru clostre i Vazstenom til ewerdhelica ægho/ ♦ Vare thet oc sua som gudh forbyudhe at thæssen for[screffna goz a]ll ælla nokat thera. thy fornempdo clostreno. medh nocrom ræt ælla landzlaghom afgingen. tha tilbinder iac m[ik oc mina arffua] oc eptecomanda thy forsagdho clostreno i Wazstenom swa got goz som. Wapnøø ær oc Thordhatho[rp medh thess tillaghom] epter thy Pedher Sighuidzsons breff ludher/ clostreno i Vazstenom i gen. giua. ælla oc Pedher Ribbingx b[reff som han clostreno tessen] forscrefno goz Vapnøø oc Thordhathorp medh bebreuat hauer/ som abbatissan mic nw anuardhat [haffuer/ vider sanningd oc godo tro] vtan alla tøfring ælla hielparedhe. ohindrat fore mic oc. allom androm hwo [the hælst æro a mina eller a mina arffua] væghna. i gen anuardha swa goth oc swa væl beuarat medh scrift oc incigh[lom swo .....ik[1] thet nw antwardat ær ♦ Till] mere visso. oc høghre stadhfæstilse. hænger iac mit incighle viterlica fore [thetta breff oc bedis iac til vitnis byrd ærlica] oc vælborna incighle. swasom ær værdhogx herra biscops Brøniolfs i Scar[a her Gøtzstaff Magnussons her Swen St.....[2] herra Thure Stenssons riddara Swen Batz oc Bæinct Odzsons væpnara medh [mino egno incigle ♦ Scriptum Vatstenis anno domini] mo cccco ixo. die inuencionis sancti Stephani prothomartyris gloriosi\

1. .....ik] lakune i Aa på 7-8 bogstaver. 2. St.....] lakune i Aa på 3-4 bogstaver, skal sikkert udfyldes til Sture .

Oversættelse

Det skal være vitterligt for alle, såvel nulevende som fremtidige, at jeg Abraham Brodersen, ridder, bekender med dette mit åbne brev, at jeg har gjort et godskøb og mageskifte med de fromme mennesker, abbedissen og klostersamfundet i vor frue kloster i Vadstena, således at jeg til fornævnte kloster har overdraget mit efterfølgende gods og jord, nemlig en gård i Värn i Värn sogn i Bankekinds herred, en gård i Haddestad i Harstads sogn i Göstrings herred og en gård i Lycketorp i Orlunda sogn i Aska herred og desuden 200 mark kontant i hvide tyske penge, for hvilket føromtalte gods abbedissen og klostersamfundet i Vadstena til gengæld har givet mig og opladt mig til evig besiddelse deres gods og jord, nemlig Vapnø og Torup i Sønder Halland med alle tilliggender og al den ret, som de har dertil, således som det åbne brev, hvormed Peder Sigvedsen havde overdraget dem godset, og som de nu har opladt mig, viser. Derfor afhænder jeg dette fornævnte gods og jord i Östergötland bort fra mig og mine arvinger og overdrager det til føromtalte vor frue kloster i Vadstena til evig besiddelse. Skulle det ske, hvad Gud forbyde, at dette føromtalte gods, enten det hele eller noget af det, med nogensomhelst ret eller ifølge landskabsloven blev afvundet det nævnte kloster, så forpligter jeg mig og mine arvinger samt efterkommere til at give det føromtalte kloster i Vadstena lige så godt gods, som Vapnø og Torup med deres tilliggender, således som Peder Sigvedsens brev lyder eller også til igen at overdrage til Vadstena kloster Peder Ribbings brev, hvormed han overdrager klostret dette føromtalte gods Vapnø og Torup, som abbedissen nu har overdraget mig i sandhed og god tro, uden nogen forhaling eller svig og uden nogen hindring fra mig eller nogensomhelst anden, hvem det så end er, der optræder på mine eller mine arvingers vegne, lige så godt og velbevaret med skrift og segl, som det nu er blevet mig overdraget. Til større sikkerhed og yderligere bekræftelse hænger jeg sandeligt mit segl under dette brev. Og jeg beder om, at segl tilhørende de ærlige og velbyrdige mænd, nemlig den værdige herre, biskop Brynjolf i Skara, hr. Gustav Magnusson, hr. Sven Sture, hr. Ture Stensson, riddere, Svend Båd og Bent Udsen, væbnere, om til vidnesbyrd at hænge deres segl herunder sammen med mit eget segl. Skrevet i Vadstena i det Herrens år 1409 på den dag, da den glorværdige første martyr sankt Stefan blev fundet.