1410.


Otto Skinkel mageskifter gods med Johan Olsen.

Tekst efter Aa

Tekst

Otte Skinnckell gaff her Iohann Olszönn till mageschifft ii gaarde i Rosendorp och ii i Medelby och hannd fich till wederlaug goedtz i Walthoffte och i Lundager.

Oversættelse

Ott0 Skinkel gav Johan Olufsen 2 gårde i Rostrup og 2 i Melby i mageskifte, og som vederlag herfor fik han gods i Voldtofte og i Lundager