1412.


Herman von Ørtz af Ellinge og Jens Madsen i Holløse mageskifter Pilegård til biskop Peder af Roskilde.

Tekst efter reg

Tekst

Hermann vonn Ørtz aff Ellinge och Iens Matzen i Hylløsze skiøde till bisp Peder aff Roskilde, paa en gardt kaldis Piilegardt, och schall haffue enn gard egienn i Høffue och tho gaarde i Lundztorp i Tierebye sogenn. ♦

Datum 1412.

Oversættelse

Herman von Ørtz af Ellinge og Jens Madsen i Holløses skøde til biskop Peder af Roskilde på en gård, som kaldes Pilegård, og derimod skal de have en gård i Høve og to gårde i Lundstorp i Tjæreby sogn.

Givet 1412.