1412.


Ærkedegnen Niels Bille mageskifter en gård i Sørup til biskop Peder af Roskilde for en gård i Åstrup.

Tekst efter reg

Tekst

Magskiffthe breff, Nils Bilde erchedegenn i Roskilde haffuer giortt med bisp Peder vdi Roskilde, paa enn gard i Sierstrup, bispen fick egien for en gaard i Aastrup. ♦

1412.

Oversættelse

Brev om mageskifte, som Niels Bille, ærkedegn i Roskilde, har gjort med biskop Peder af Roskilde på en gård i Sørup, som bispen fik mod en gård i Åstrup.

1412.