1406(?).


Jens Jakobsen, borgmester i København, mageskifter en jord i København med biskoppen af Roskilde.

Tekst efter reg

Tekst

Hans Iacobszenn borgemester i Kiøpnehaffn haffuer mageschifft en iord i Kiøpnehaffn i wor frue sogen med bisp Niels. ♦ 1406.

Oversættelse

Jens Jakobsen, borgmester i København, har mageskiftet en jord i København i Vor Frue sogn med biskop Niels. 1406.