1446.


Anders Nielsen (Banner) af Kokkedal mageskifter alt sit gods i Øster Brønderslev med Børglum kloster.

Tekst efter reg.

Tekst

Magskiiffte breff att Anders Nielsszen y Kockedall haffuer skiifftt tiill Børlum closter all hans godz y øster Bründesleff liigendis etcetera ♦

Mcdxlvj

Oversættelse

Mageskiftebrev, at Anders Nielsen i Kokkedal har skiftet alt sit gods beliggende i Øster Brønderslev med Børglum kloster osv.

1446.