1403, 1419 og 1464.


Peder Larsens, Kristian Nielsens, Jens og Oluf Andersens mageskifter og gavebreve til Maribo kloster.

Tekst efter reg

Tekst

Peder Lauritzøns, Christen Nielsøns, Iens Andersøns och Oluff Andersøns mageskiffter och gaffuebreffue med closterett itt thillsammen bundne. ♦ 1403, 19, 64.

Oversættelse

Peder Larsens, Kristian Nielsens, Jens Andersens og Oluf Andersens mageskifter med og gavebreve til klostret, bundet sammen til eet. 1403, 19, 64.