1410.


Biskop Lave af Viborg mageskifter en gård i Rind til Vor Frue kloster i Ålborg for en gård i Sønder Tranders.

Tekst efter Aa

Tekst

Mageschifft emellum bisp Lawe, att bispen skall haffue sin lifstiid i gord i Syndertranders, och wor froe closter en i Rind. ♦ 1410.

Oversættelse

Mageskifte med biskop Lave, at bispen i sin levetid skal have en gård i Sønder Tranders og Vor Frue kloster en i Rind. 1410.