1402.


Kong Erik 7. af Pommeren giver sit samtykke til skiftet angående Gladsax og Gavnø

Tekst efter ÆA

Tekst

Item koning Eriks breff pa thet skiffte vm Gladsaxen ok Gabenøø met beggis theris tilliggelse ath thet war met hans samtiicke och wilie. ♦ Datum mcdii°.

Oversættelse

Kong Eriks brev, at skiftet angående Gladsax og Gavnø med begges tilliggende var sket med hans samtykke og vilje. Givet 1402.