1402. Vendsyssels ting


Tingsvidne, at Cecilie, Hans Oms, oplader nogle breve på gods i Hørup til Niels Jonsen.

Tekst efter ÆA

Tekst

Ett things widne aff Vendelbo thing, att Cecilia Hans Oms oplodt Nills Ionssen aff Leen , alle the breffue hun haffde paa godtz wdi Horup, met all rett och willkor. ♦ 1402. Latine.

Oversættelse

Et tingsvidne afgivet af Vendelbo ting, at Cecilie, Hans Oms kone, oplod Niels Jonsen af Leen alle de breve, hun havde på gods i Hørup med alle rettigheder og bestemmelser. 1402. På latin.