1403. 3. marts. Marienburg


Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.

Udtog efter Aa og Ba, udfyldt efter Hanserec.

Oversættelse

A. Venstre spalte: I det Herrens år 1403 på lørdagen før Invocavit er rådsudsendingene [fra stæderne Kulm, Thorn, Elbing,] Königsberg (og) Danzig blevet enige om følgende. B. Højre spalte: I året (1)403 på lørdagen før Invocavit gennemdrøftede de preussiske stæder, forsamlet i Marienburg, nedenskrevne sager. <10> Ligeledes at tale med hr. storskafferen i Marienburg om, at han til næste møde skal medbringe de penge, som han har modtaget på vegne af biskoppen af Lund. Ligeledes skal de fra Danzig også medbringe, hvad de har modtaget.